в областта на административното, гражданското и наказателното право

АДВОКАТ САРКИС АРТИНЯН

АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНИ УСЛУГИ
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН:  0888 644 540
АДРЕС НА КАНТОРАТА:
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "ХАН КУБРАТ" 2
     

РАБОТНО ВРЕМЕ: ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 08.00 Ч ДО 19.00 Ч  

ФОРМА ЗА КОНТАКТ
ИзпратиИзпращане ...
ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

- АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО                               
- ГРАЖДАНСКО ПРАВО                                    
- НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО                                   
- ТЪРГОВСКО ПРАВО                                        
- СЕМЕЙНО ПРАВО

- НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

- ВЕЩНО ПРАВО
- ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
Уебсайт в alle.bg